Polski English

St. Louis Women's Society

Misja
Powodem istnienia St. Louis Women's Society jest chęć wzmocnienia religijności wśród jego członków. Grupa ta stara się zaangażować w swą działalność wszystkie kobiety w naszej parafii, aby pełniej mogły uczestniczyć we wszystkich inicjatywach związanych z życiem społeczności naszego Kościoła.

Członkostwo
Wszystkie kobiety należące do parafii, które ukonczyły 18 lat i które kierują się w swym życiu prawami Koscioła Katolickiego automatycznie mają prawo do członkostwa w St. Louis Women's Society.

Składki
Opłata członkowska wynosi 25 centów miesięcznie. Może ona być uiszczona w postaci jednorazowej opłaty za caly rok. Wpisowe wynosi 1 dolara.

Obowiązki
Członkostwo zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii oraz pomocy podczas wszelkich inicjatyw podjętych przez St. Louis Women's Society.
 

Zebrania
Wszyscy członkowie St. Louis Women's Society spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca  o godzinie 19.00, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Typowe zebranie trwa około 45 minut, w spotkaniu uczestniczy także proboszcz, który przekazuje swoje komentarze i sugestie na temat naszych działań. Zebranie kończy się małym poczęstunkiem zorganizowanym przez członków trwającym do godziny 21.00.

Sprawy poruszane podczas naszych spotkań dotyczą:

- życia duchowego naszej parafii oraz modlitwy
- raportów zdawanych przez Sekretarzy i Skarbnika
- dyskusji na temat potencjalnej inicjatywy wspierającej parafię od strony finansowej


Do osiągnięć St. Louis Women's Society można zaliczyć:

   * Dożynkową sprzedaż wyrobów cukierniczych (dochód przeznaczony na ogrzewanie koscioła).
   * Coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy (dochód przeznaczony na organizację coniedzielnych spotkań przy kawie i ciastku),
   * Świąteczny Mini Kiermasz,
   * Współudział w Jasełkach od strony organizacyjnej (przekąski, napoje).
   * Coroczny odświętny obiad - "Opłatek" (sprzedaż biletów, przygotowywanie potraw).
   * Sprzedaż ciast z okazji dnia Św. Walentego.
   * Organizację "Swięconki" w okresie Wielkiej Nocy.
   * Rodzinne śniadanie dla parafian i przyjaciół (wiosną każdego roku).
   * Sprzedaż odzieży pochodzącej z donacji.
   * Coroczny Bankiet dla członków.


Członkowie St. Louis Women's Society gorąco zapraszają i zachęcają do włączenia się w nurt naszej działalności. Wszelkie sugestie i pomysły są mile widziane, działajmy razem dla dobra parafii, religii i Kościoła.


Zarząd:
Prezydent - Pennie Kinney
Vice Prezydent - Ginnie Konan
Sekretarze - Marianne Koceiko i Theresa Mancini
Skarbnik - Dottie Lawrence

www.000webhost.com