Polski English

Św. Ludwik IX, Król Francji

Kanonizowany w 1297 r.  Koronowany na króla w wieku lat dwunastu.  Królem był 44 lata.  Ożenił się w wieku lat dziewiętnastu.  Miał jedenaścioro dzieci.  Fundował klasztory, budował szpitale dla niewidomych i chromych, kolekcjonował relikwie.  Karmił ubogich przy własnym stole.  Był członkiem trzeciego zakonu franciszkańskiego.

Jest patronem fryzjerów, budowniczych, guzikarzy, krzyżowców, dzieci umierających, trudnych małżeństw, gorzelników, hafciarek, murarzy, rodziców, rodzin wielodzietnych, więźniów, rzeźbiarzy, chorych, żołnierzy, kamieniarzy i tercjarzy.

Osiągnięcia polityczne:  unowocześnił system podatkowy, zreformował rząd, prawo, sądownictwo.  Budowniczy pierwszej floty francuskiej.  Wprowadził pokój wewnętrzny.  Miał poważanie wsród innych monarchów i dar ich jednania.  Oswobodził tysiące jeńców-chrześcijan podczas drugiej wyprawy krzyżowej, w czasie której zmarł w wyniku dżumy.
 
Symbole identyfikujące:  korona cierniowa, gwoździe; król trzymający krzyż lub koronę cierniową.
 

Jego ostatnie słowa skierowane do syna:
       "Synu drogi, nade wszystko polecam ci miłować Pana Boga twego, z całego serca twego i ze wszystkich sił twoich.  Bez tego nie ma zbawienia.  Synu, powinieneś unikać wszystkiego, o czym wiesz, ze nie jest miłe Bogu, a zatem wystrzegać się wszelkiego grzechu śmiertelnego, tak dalece, iżbyś wolał raczej ponieść cierpienie męczeństwa, niż jakikolwiek grzech popełnić.
       Poza tym, jesliby Pan zeslał na ciebie jakiekolwiek utrapienie, znoś je spokojnie i z dziękczynieniem, wiedząc, że służy ono twojemu dobru i że prawdopodobnie w pełni na nie zasłużyłeś.  Jeśli natomiast Pan ześle ci pomyslność, powinieneś dziękować z pokorą, czuwając, aby poprzez chełpliwość czy w jakikolwiek inny sposób nie stać się z tego powodu gorszym.  Nie wolno ci walczyć przeciw Bogu lub obrażać Go posługujac się Jego darami.
       Miej współczujące serce względem ubogich, nieszcześliwych i strapionych, a w miarę swych możliwości pomagaj im i pocieszaj.  Dziękuj Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, abyś stał się godnym większych darów.  W razie sporu pomiędzy biednym i bogatym, dopóki się nie przekonasz o prawdzie, bądź raczej po stronie ubogiego niż bogatego.
       Bądź oddany i posłuszny Matce naszej, Kościołowi rzymskiemu i Najwyższemu Kapłanowi jako duchowemu ojcu.
       Synu drogi, na koniec udzielam ci wszelkich błogosławieństw, jakich pobożny ojciec moze udzielić synowi.  Trójca Święta i wszyscy Święci niech cię strzegą od złego.  Niech Pan da ci łaskę spełniania Jego woli tak, aby doznawał od ciebie czci i uwielbienia.  W ten sposób po tym życiu będziemy mogli spotkać się razem, aby na Niego patrzeć, miłować Go i chwalić na wieki.  Amen."

Na łożu śmierci modlił się za swoich poddanych, aby nigdy nie wyparli się świętego imienia wiary.  Umarł 25 sierpnia 1270 r. położony w popiele rozsypanym w kształcie krzyża.

 

www.000webhost.com