Polski English

Historia Kościoła Św. Ludwika

1915
12-ego maja Biskup Diecezji miasta Portland wyznaczył Ks. Johna Sciskalskiego do funkcji organizatora nowej parafii sposród polskich imigrantów zamieszkujących zachodnią cześć Portland. Zwierzchnictwo religijne z klasztoru Św. Jana Kantego w Erie, Pensylwania wydało zezwolenie dla Ojca Sciskalskiego,  umożliwiające mu wypełnienie zaleceń biskupa i organizację polskiej parafii.

W czerwcu Stowarzyszenie Św. Rożańca (kobieca grupa modlitewna) zostało zainspirowane i utworzone przez Ks. Sciskalskiego.

Na terenie diecezji żylo wówczas około 250 polskich rodzin i wysiłki Ojca Sciskalskiego były skierowane do tej wlaśnie społeczności. Msze Święte i inne nabożeństwa były początkowo celebrowane w podziemiach koscioła Św. Dominika.

1918
Ksiądz Sciskalski był zmuszony porzucić nowo tworzącą się parafię ze wzgledu na pogarszajacy się stan zdrowia.

27 marca Rev. Peter M. Pojnar objął obowiazki administracyjne zmierzajace do scalenia miejscowych Polaków w jeden organizm, który miałby slużyc jako zaczątek nowej parafii i być odpowiedzią na duchowe potrzeby polskich katolików.
 

1924
Tegoż roku został wybudowany kościół parafialny na rogu ulic Danforth i Emery. Należy podkreslić fakt iż było to możliwe dzięki aktywnemu udziałowi polskich emigrantów wspierających budowę zarówno finansowo jak i nakładem pracy swoich rąk. Kosciół przyjął za swego patrona Św. Ludwika. W tym samym czasie Ojciec Pojnar został oficjalnie mianowany pierwszym proboszczem nowej parafii.

1929
Ukończono budowę plebanii i garażu na terenie parafii.

1949
12 czerwca Rev. Wincent A. Tatarczuk (będący wychowankiem naszej parafii) odprawił swą pierwszą uroczystą Mszę Świetą przed ołtarzem Kościoła Św. Ludwika.

1952
22 kwietnia Ojciec Pojnar stworzył przykoscielną organizację kobiecą o nazwie St. Louis Women's Society.

1958
W marcu proboszcz Pojnar obchodził 40-tą rocznicę otrzymania święceń kapłańskich.

1959
Po ponad 40-tu latach w służbie duszpasterskiej na rzecz Polaków w Maine Ojciec Pojnar zmarł dnia 7 czerwca.

11 lipca na mocy decyzji Biskupa Daniel J. Feeney nasza parafia została oddana w opiekę Zakonu Franciszkanów. Dzień później Rev. Walerian Czywil otrzymał nominację na nowego proboszcza.

We wrześniu stworzono klasę katechezy dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

1960
21 lutego Ojciec Czywil zainaugurował nową formę duchowej służby St. Louis Holy Name Society.

1962
1 lipca ksiądz Czywil obchodził wraz z parafianami 25-tą rocznicę otrzymania świeceń kapłańskich.

1965
W kwietniu rozpoczęto przygotowania do uroczystych obchodów zbliżającego się jubileuszu Chrztu Polski.
30 maja Biskup diecezjalny odprawił mszę dziekczynną aby w ten sposób uhonorować 50-tą rocznicę istnienia polskiej parafii. Po mszy odbyła się uroczysta kolacja z udziałem lokalnych duchownych oraz wszystkich parafian.

 

1966
16 października Biskup Feeney odprawił specjalną mszę dziekczynną aby w ten sposób podkreślić przynależność Polski do cywilizacji zachodniej i Kościoła Rzymsko-Katolickiego od tysiąca lat.

1976
Ociec Charles Porada przejął obowiazki proboszcza parafii Św. Ludwika.

1982
16 sierpnia Ojciec Ronald Sermak zastapił Ojca Poradę w pełnieniu obowiązków proboszcza.

1988
18 sierpnia parafia otrzymała nowego duszpasterza, był nim Herbert Skurski, który rok później obchodził 25-tą rocznicę otrzymania święceń kapłańskich.

 

 

1990
Począwszy od marca rozpoczęto przygotowania do obchodów 75-tej rocznicy istnienia parafii.
27 maja kopia obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej została poświęcona podczas uroczystej Mszy Świętej.
3 czerwca msza dziękczynna została odprawiona przez Biskupa diecezji Portland aby w ten sposób uczcić pamięć o założycielach parafii i wydarzeniach z przed 75-ciu lat.

1992
Ojciec John Bambol OFM Conv. przybył aby pełnić funkcję proboszcza.

1998
Ksiądz Ireneusz Chodakowski MIC przybył z Anglii aby przejąć obowiazki proboszcza w naszej parafii.

2004
24 stycznia Ksiądz Ireneusz Chodakowski obchodził 25-tą rocznicę otrzymania świeceń kapłańskich.

2009
Z końcem stycznia, Ksiądz Ireneusz Chodakowski MIC decyzją prowincjała zakonu Marianów został przeniesiony do Thompson, CT a jego obowiązki przejął Ks. Louis Philips.

www.000webhost.com